De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Kosten aanvullend onderzoek: eigen risico

Graag willen wij u erop attenderen dat veel aanvullende onderzoeken die worden verricht in de huisartsenpraktijk, door de zorgverzekeraar worden verrekend met uw verplichte eigen risico.

Onderzoeken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: urine onderzoek, Hb/CRP/bloedsuiker meting,
uitstrijkjes die vallen buiten het bevolkingsonderzoek, alle kweekjes, PA-onderzoek na ingreepjes en bloedonderzoeken via de laborante van het Rijnstate ziekenhuis. Alle prijzen worden vastgesteld door het Rijnstate ziekenhuis.

Alle vervolgonderzoeken in de 2e lijn, verwijzingen en medicijnen vallen ook onder het eigen risico. Wij adviseren u om zo nodig zelf tevoren uw polisvoorwaarden te bestuderen en zo nodig na te vragen wat de kosten voor vervolgonderzoek/behandeling zijn en wat er door uw zorgverzekeraar daarvan vergoed wordt.


31-12-2014