De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Kosten aanvullend onderzoek: eigen risico

Graag willen wij u erop attenderen dat veel aanvullende onderzoeken die worden verricht in de huisartsenpraktijk, door de zorgverzekeraar worden verrekend met uw verplichte eigen risico.

Onderzoeken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld: urine onderzoek, Hb/CRP/bloedsuiker meting,
uitstrijkjes die vallen buiten het bevolkingsonderzoek, alle kweekjes, PA-onderzoek na ingreepjes en bloedonderzoeken via de laborante van het Rijnstate ziekenhuis. Alle prijzen worden vastgesteld door het Rijnstate ziekenhuis.

Alle vervolgonderzoeken in de 2e lijn, verwijzingen en medicijnen vallen ook onder het eigen risico. Wij adviseren u om zo nodig zelf tevoren uw polisvoorwaarden te bestuderen en zo nodig na te vragen wat de kosten voor vervolgonderzoek/behandeling zijn en wat er door uw zorgverzekeraar daarvan vergoed wordt.


25-12-2017


Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.