De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het meestal beter om naar de praktijk te komen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
Wilt u een huisbezoek aanvragen belt u dan s.v.p. voor 10:00 uur.