De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Geneeskundige verklaring

Uw behandelend arts geeft geen 'geneeskundige verklaring' af.
De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn:

-is iemand in staat te werken, een auto te besturen,naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen,is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en)


Klik op een van onderstaande links voor informatie en het weigeringsbriefje:

weigeringsbrief NEDERLANDS

weigeringsbrief ENGELS

weigeringsbrief TURKS

weigeringsbrief MARROKAANS ARABISCH

 

Klik hier voor het LHV standpunt m.b.t. een medische verklaring i.v.m. het vergoeden van een geneesmiddel. 

Geneesmiddelen op reis opiumwet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/medicijnen-mee-op-reis
Voorbeeldtekst medische verklaring (Engels): http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.