De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Geneeskundige verklaring

Uw behandelend arts geeft geen 'geneeskundige verklaring' af.
De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen,naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).
Klik hier voor het standpunt van de KNMG met daarin ook adviezen voor u als patiënt.
Zie ook: http://arnhem.verwijswijzer.klantsite.net/

Klik hier voor het LHV standpunt m.b.t. een medische verklaring i.v.m. het vergoeden van een geneesmiddel. 

 

Geneesmiddelen op reis opiumwet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/medicijnen-mee-op-reis
Voorbeeldtekst medische verklaring (Engels): http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis