De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Herhaalrecepten

24 Uur per dag kunt u een herhaalrecept aanvragen op de herhaalreceptenlijn. Dit geldt voor de medicijnen waarvoor wij uw hoofdbehandelaar zijn. Staat u voor het medicijn onder controle bij de specialist dan schrijft de specialist het betreffende (herhaal)recept uit.

Voor de herhaalrecepten waarvoor u onder behandeling bent bij de huisarts kunt u het gewone praktijknummer bellen met daarna keuzetoets “2”. Na beoordeling versturen wij uw aanvraag naar uw apotheek. Omdat zowel wij als uw apotheek tijd nodig heeft om uw aanvraag te beoordelen en de recepten klaar te maken verzoeken wij u om de medicijnen daar na 2 dagen af te halen.
Denkt u er s.v.p. ook aan om tijdig uw controles op het effect van de medicatie af te spreken!

Spreekt u s.v.p. duidelijk in:

  • uw naam, geboortedatum en adres
  • uw telefoonnummer (waarop u bereikbaar bent)
  • uw apotheek (en zo nodig of het bezorgd moet worden)
  • het gewenste medicijn, de sterkte, dosering en hoeveelheid

Naast het aanvragen van de medicijnen via de herhaalreceptenlijn bestaat er de mogelijkheid om u bij uw apotheek aan te melden voor de herhaalservice. Door uw eigen apotheek wordt dan bij ons uw chronische herhaalreceptuur bij ons voor verlenging aangevraagd.

Wij hebben momenteel nog geen mogelijkheid om herhaalrecepten via de website of via een emailadres aan te vragen.

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.