De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Praktijkondersteuning

Onze praktijkondersteuners (POH) zijn speciaal opgeleid om de huisarts in een aantal taken te ondersteunen. De ondersteuning is vastgelegd in protocollen waarbij er regelmatig overleg is tussen haar en de huisarts. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

De POH-Somatiek heeft een eigen spreekuur voor diabetes, astma, COPD, hypertensie, begeleiding stoppen met roken, inventarisatie risico op hart/vaatziekten, kwetsbare ouderen, chronische nierfunctiestoornis. 

De POH-GGZ begeleidt patienten met psychische of psychosociale klachten en biedt waar mogelijk kortdurende behandeling. Daarnaast kan hij zo nodig advies geven over verwijzing naar andere behandelaars. 

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.