De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Praktijkondersteuning

Onze praktijkondersteuners (POH) zijn speciaal opgeleid om de huisarts in een aantal taken te ondersteunen. De ondersteuning is vastgelegd in protocollen waarbij er regelmatig overleg is tussen haar en de huisarts. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

De POH-Somatiek heeft een eigen spreekuur voor diabetes, astma, COPD, hypertensie, begeleiding stoppen met roken, inventarisatie risico op hart/vaatziekten, kwetsbare ouderen, chronische nierfunctiestoornis. 

De POH-GGZ begeleidt patienten met psychische of psychosociale klachten en biedt waar mogelijk kortdurende behandeling. Daarnaast kan hij zo nodig advies geven over verwijzing naar andere behandelaars.