De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Nieuwe inschrijving patienten

 

De praktijk is geopend van inschrijving van mensen woonachtig in het postcodegebied met de postcodes:

6813, 6814 en 6816

Na (telefonisch) overleg met de praktijk kunt u zich inschrijven door inlevering van:

1. een volledig ingevuld inschrijfformulier ( klik op de onderstaande blauwe tekst:

Inschrijfformulier    

2.een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van uw verzekeringspolis. 

 Als u ingeschreven wordt in onze huisartsenpraktijk willen we u vragen om uw vorige huisarts te vragen het medisch dossier op te sturen naar ons. Bij voorkeur digitaal ("via zorgXmail of via Medicom).

Wij zijn een huisartsenpraktijk voor reguliere huisartsenzorg. Mensen met een zorgzwaartepakket van ZZP 5 en hoger kunnen we daarom niet als nieuwe patiënt inschrijven in onze huisartsenpraktijk.  

Ingeschreven patienten die gaan verhuizen naar postcodegebied 6811 t/m 6824 of naar postcode 6828 kunnen in de praktijk ingeschreven blijven. Voor de postcodes die buiten dit gebied liggen moeten we u helaas vragen in uw nieuwe woonomgeving een nieuwe huisarts te zoeken.

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.