De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Klachtenregeling

Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling of over de praktijkvoering. Graag willen wij daarover met u van gedachten wisselen om tot een oplossing komen. Daarnaast kunnen we uw klacht gebruiken voor het toetsen en verbeteren van onze praktijkvoering.
Desgewenst kunt u voor het melden van uw klacht ons bellen, of gebruik maken van het klachtenformulier.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

 

Tevens zijn wij aangesloten bij de SKGE: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg https://www.skge.nl

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij probereren het voor u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht ragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter, (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisarten. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkmer en op https://www.skge.nl