De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Visie huisartsenzorg

Huisartsenpraktijk De Blauwe Jachthoorn levert deskundige en zorgvuldige huisartsenzorg aan jong en oud, dichtbij de patiënt, met maatwerk in speciale spreekuren o.a. gericht op:

  • Diabetes
  • COPD en Astma
  • Cardiovasculaire ziekten
  • Stoppen met roken
  • SOA-preventie
  • Zorg voor kwetsbare ouderen
  • Basis Geestelijke Gezondheidszorg

Wij zijn een huisartsenpraktijk voor reguliere huisartsenzorg. Mensen met een zorgzwaartepakket van ZZP 5 en hoger die woonachtig zijn in een woonzorgcentrum, kunnen we niet als nieuwe patiënt inschrijven in onze huisartsenpraktijk, omdat we de competentie en capaciteit missen om hen goed te kunnen behandelen. De voor hen benodigde medische zorgvraag ligt op verpleeghuisniveau en kan door ons niet verzorgd worden. 

We spannen ons in voor kwaliteit en een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid. In verband met de bereikbaarheid bij medisch noodzakelijke visites hebben wij conform de landelijke richtlijnen grenzen gesteld aan ons praktijkgebied. Aan patiënten die buiten ons praktijkgebied wonen verzoeken wij een huisarts in de eigen woonomgeving te zoeken (buitengrenzen van het praktijkgebied= Arnhem Noord behoudens postcodes 6825 en 6826), omdat we in noodsituaties niet binnen de gestelde tijd ter plekke kunnen zijn.
Om de kwaliteit verder te verbeteren werken we met een kwaliteitssysteem. Een onderdeel van het kwaliteitssysteem is een driejaarlijks enquete met vragen gericht op onze zorg- en dienstverlening. Mede naar aanleiding van de enquete en het accreditatieproces werken we de komende jaren aan het verder verbeteren van de zorg voor chronische ziekten.

Ons team hecht veel belang aan het versterken van de betrokkenheid van de patiënten bij hun eigen gezondheid en meent dat preventie een belangrijk goed is. Mocht u gedachten met ons willen delen over verbetering of versterking van onze zorg en visie, laat dit weten via onze Ideeënbus op deze website of naast de balie.

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.