De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Waarneming

Vakantie/Vrije dagen
Uw huisarts werkt in groepsverband samen met de huisartsen uit huisartsengroep Zypendaal: o.a. voor de waarneming van de huisartsenzorg tijdens vakanties/vrije dagen overdag en tijdens afwezigheid wegens nascholing. Zo nodig wordt u door de praktijkassistente, het antwoordapparaat of door de centrale doktersdienst (telefoon: 0900-1515) verwezen naar een van hen.
Voor enkele praktijken is het mogelijk een verbinding te maken met ons computersysteem zodat uw medicijngebruik gezien kan worden, maar neemt u voor duidelijkheid toch uw actuele medicatielijst mee.

Hagro Zypendaal bestaat naast onze huisartsenpraktijk uit de praktijken:
M. Hart, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
I.G. van Nispen tot Pannerden-Moorrees, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
C. Alferink, I. Spel, Onder de Linden 21-6, 6822 KG Arnhem
G.D.R. Mohn, Onder de Linden 21-5, 6822 KG Arnhem

Waarneming avond-, nacht- en weekenddienst