De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Waarneming

Vakantie/Vrije dagen
Uw huisarts werkt in groepsverband samen met de huisartsen uit huisartsengroep Zypendaal: o.a. voor de waarneming van de huisartsenzorg tijdens vakanties/vrije dagen overdag en tijdens afwezigheid wegens nascholing. Zo nodig wordt u door de praktijkassistente, het antwoordapparaat of door de centrale doktersdienst (telefoon: 0900-1515) verwezen naar een van hen.
Voor deze praktijken is het mogelijk een verbinding te maken met ons computersysteem zodat uw medisch dossier ingezien kan worden, maar neemt u voor duidelijkheid toch uw actuele medicatielijst mee.

Hagro Zypendaal bestaat naast onze huisartsenpraktijk uit de praktijken:
M. Hart, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
I.G. van Nispen tot Pannerden-Moorrees, Jachthoornlaan 1A, 6813 CH Arnhem
C. Alferink, I. Spel, Onder de Linden 21-6, 6822 KG Arnhem
G.D.R. Mohn, Onder de Linden 21-5, 6822 KG Arnhem

Waarneming avond-, nacht- en weekenddienst

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.