De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Er is geen inloopspreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt hiervoor de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 12:00 uur.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Terugbelspreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch ‘terugbel’spreekuur. Wilt u goed aangeven door welke huisarts u geholpen wilt worden?

Meer tijd
Heeft u meer klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.