De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Telefonisch spreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur
U belt naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult met de door u gekozen huisarts. De huisarts belt u dan later op een afgesproken tijd/dag terug.

Uitslagen
Bel voor het opvragen van uitslagen tussen 08:00 en 12:00 uur.

Dagelijks werkoverleg
Dagelijks hebben we rond 11:00 uur gedurende een hallf uur een werkoverleg tussen huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners over de binnengekomen vragen van de dag. Op dat moment zijn wij telefonisch slechts voor spoedsituaties (keuzetoets 1) direct bereikbaar. Voor de overige vragen verzoeken we u om een half uur later terug te bellen.

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.