De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Avond-nacht-weekenddienst

Heeft u buiten de praktijkuren (van 17:00 - 08:00 uur en in het weekend of op feestdagen) dringend medische hulp nodig voor spoedeisende situaties, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Velp telefoon: 0900-1598. Zie ook: https://www.onzehuisartsen.nl/onze-huisartsen/huisartsenposten/huisartsenpost-velp


De huisartsenpost is bereikbaar voor dringende vragen die om medische redenen niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. Ons praktijkgebied is ondergebracht bij huisartsenpost Velp. Bij huisartsenpost Velp is tevens de dienstapotheek gevestigd om eventueel in de dienst voorgeschreven recepten af te geven.

Folder huisartsenpost

 

Adresgegevens

Huisartsen
De Blauwe Jachthoorn
Jachthoornlaan 1a
6813 CH Arnhem
Fax: 026-4438892

Telefoon: 026-4432623
D.J.M. Kok (ma-di-do)
J.E. Koster (ma-woe-vr)

Telefoon: 026-4424904
W.M.J. Jacobs (di-woe-vr)
J.A.M. Spekhorst (ma-woe-do)
I. Wolff (ma-do-vr)

handig

 NHG praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditatie

Met alle praktijkmedewerkers werken we actief aan kwaliteit van zorg en aan verdere verbetering daarvan. De kwaliteit van de door ons geleverde zorg wordt jaarlijks getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. De driejaarlijkse patiëntenenquete maakt een onderdeel uit van de toetsing. De resultaten van de enquete nemen we mee in onze verbetercirkel.