De Blauwe Jachthoorn is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00 uur

Avond-nacht-weekenddienst

Heeft u buiten de praktijkuren (van 17:00 - 08:00 uur en in het weekend of op feestdagen) dringend medische hulp nodig voor spoedeisende situaties, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Arnhem telefoon: 0900-1598.
De huisartsenpost is bereikbaar voor dringende vragen die om medische redenen niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. Ons praktijkgebied is ondergebracht bij huisartsenpost Velp. Bij huisartsenpost Velp is tevens de dienstapotheek gevestigd om eventueel in de dienst voorgeschreven recepten af te geven.

Folder huisartsenpost